Categorie archieven: sinds 1997

Als educatoren beïnvloeden we de zelfontwikkeling van lerenden (‘Bildung’).

Sta mij toe, op basis van De Muynck, B. & Kunz, B. (2021). Gidsen. Utrecht: KokBoekencentrum, een manier van reflectief denken en educatief doen, principes van denken toe te lichten.

Als educatoren –‘aanlerenden’. onderwijzers-  moeten we helaas vooral handelen in een onderwijsomgeving die gerelateerd is aan empirisch bewezen benaderingen. Dat betekent gebaseerd op meten en wat het verleden ons heeft geleerd (p. 40). Maar hoe gaat dit om met toekomstige en nauwelijks bewezen problemen? (p. 41) Misschien door ‘kritisch realisme’ te aanvaarden. Te onderscheiden wat essentieel is, in relatie tot betekenisgeving, zingeving en realiteitsvisie. Dit laatste komt overeen met de eigen sociale perceptie en eigen wereldbeeld(en) (p. 128).

Hoe beïnvloedt dit het onderwijs? Ten eerste moeten leerlingen hun eigen kritische mening vormen. Ten tweede moet het eigen denken van leerlingen gebaseerd zijn op wereldbeelden, op levensbeschouwingen. Ten derde moeten educatoren handelen vanuit een zelfkritische insteek (pp. 134-135, bijvoorbeeld door betekenisvolle en zingevingsgerichte reflectie. Om dit laatste te bereiken kan deelname aan een professionele leergemeenschap (PLG) ondersteunend zijn.

Een recent, peer-reviewed artikel van mijn hand (Thematic Paper on Ethics in Higher Business Education – Educational Design Research Need (caritasetveritas.cz; https://lnkd.in/ee4v6FbA), gaat over een onderwijsontwerp voor ethiekonderwijs. Het artikel gaat uit van ‘kritisch realisme’ ten aanzien van (in de toekomst vergelijkbare) onderwijsinterventies in hoger onderwijs. Was de interventie empirisch bewezen? Waarschijnlijk niet. Werkte het in het hoger onderwijs? Blijkbaar wel.

Is het een idee om door te gaan op de weg van ‘kritisch realisme’, te leren door te doen en door kritische zelfreflectie? Met als resultaat: Als educatoren beïnvloeden we de zelfontwikkeling van lerenden (‘Bildung’). Echter, niet altijd gebaseerd op bewijs. Kortom, probeer het gewoon uit.

‘Gidsen’ van Bram de Muynck en Bram Kunz is een handleiding voor christelijke schoolpedagogiek, bedoeld voor masterstudenten pedagogiek, lerarenopleiders en beleidsmakers. Leraren worden in dit boek gezien als gidsen die leerlingen richting wijzen. Vanuit een christelijk perspectief leiden zij de leerlingen in de wereld en nodigen ze uit zich daartoe te verhouden. In dit boek wordt verkend hoe christelijke idealen over mens en wereld zich verbinden met pedagogische uitdagingen van de maatschappelijke context. Deze schoolpedagogiek is bedoeld voor masterstudenten pedagogiek, lerarenopleiders en beleidsmakers. De auteurs willen hiermee bijdragen aan de visievorming van onderwijsprofessionals. EAN-code: 9789043534970

MooierMens.app Gecertificeerd eChanger

Door dr. Nicolet Theunissen, initiator van Future Life Research en ontwikkelaar van MooierMens.app ben ik gecertificeerd als eChanger.

Op dit moment zijn medewerkers van twee relaties van MBC actief en reflectief aan het leren en werken ze digitaal aan Positief Gedrag via MooierMens.app. Daarnaast worden ze klassiek gecoached.

Vragen over jouw persoonlijke ontwikkeling met MooierMens-app?
Contact mij! bert@meeuwsen.cc

Alvast een indruk? mooiermens.app

eChanger

Meet, bespreek en ontwikkel met MooierMens.app

Bij een coachingtraject maak ik graag gebruik van MooierMens.app.

Dit is een educational change app, die onderwijskundig verantwoord steunt bij het omgaan met veranderingen. Ik zet MooierMens.app in als hulpmiddel bij het meten, bespreken en ontwikkelen van professionele reflectie, integriteit en persoonlijk leiderschap. De app is geschikt om tijdens, voor en na coachingsgesprekken te gebruiken in je eigen tempo en naar eigen behoefte.

“Standaard e-learning laat zien hoe het beter moet, de eChanging app stimuleert het beter doen!”

Interesse?

Neem contact op en ik vertel graag hoe je een account voor MooierMens.app aanmaakt.

Artikel in ‘Caritas et Veritas’

Published in ‘Caritas et Veritas’.

Journal for Christian reflections in the context of social sciences and humanities

The theme of this issue of Caritas et Veritas 2022, 12(2): ‘Education for Goodness, Truth, and Beauty as a Current Challenge for Contemporary Pedagogy and beyond’.

Thematic Paper on Ethics in Higher Business Education – Educational Design Research Need

Bert Meeuwsen

Caritas et Veritas 2022, 12(2):73-83 DOI: 10.32725/cetv.2022.028

Decolonising Curriculum Knowledge: International Perspectives and Interdisciplinary Approaches: launched November 18, 2022

“Marlon Lee Moncriefe’s volume is ground-breaking in its scope and approach to decolonising curriculum knowledge. A stellar team of researchers have been assembled to articulate and exemplify the complex yet pertinent issues methodology and approaches. This is a most welcomed volume as it expands the frontiers of decolonising the curriculum.”

Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni, Professor/Chair of Epistemologies of the Global South, Vice-Dean of Research in the Africa Multiple Cluster of Excellence, University of Bayreuth, Germany

“This edited collection provides a fresh and much needed critique of Eurocentric influences and colonial legacies in curriculum making in the Global South. It urges us to reconsider the geopolitics of knowledge within educational institutions in the Global South as well as in the Global North.”

Rowena Arshad, Professor Emerita/Chair in Multicultural and Anti-Racist Education, Associate of the Centre for Education for Racial Equality in Scotland (CERES), University of Edinburgh, UK

Special offer / Get 20% off the printed book or eBook!

Enter coupon code at checkout on link.springer.com to apply discount: GJ34pBC1qU0VLV

Valid November 16, 2022 – December 14, 2022

Decolonising Curriculum Knowledge

Now available with Palgrave Macmillan / Springer

Decolonising Curriculum Knowledge
International Perspectives and Interdisciplinary Approaches

I am honored to be one of the authors.

Booklaunch November 18, 2022, 13.00 UK time, during a Teams seminar chaired by the editor Marlon Lee Moncrieffe.

For the programme, please, contact me by means of a message bert@meeuwsen.cc.

Welcome to enjoy the seminar, and of course the ‘ground-breaking volume’.

Academic Publication

Theology and Philosophy of Education (TAPE) is an international journal for perspectives in the theology of education and philosophy of education. The journal is published on a semi-annual basis.

One Triangle and More –MORe3.1.2Meaning-Oriented Reflection 3.1.2

Abstract
The educational technique of ‘meaning-oriented reflection’ originally highlights two angles ‘thinking’ and ‘feeling’, prior to ‘wanting’ and ‘doing’. This article emphasises that due to differences among world-philosophies, an additional third angle on ‘being inspired’ by a higher power is applicable. Bringing these three angles into ‘being aware’ precedes ‘wanting’ and ‘doing’. Based on interviews and higher educational interventions, the revised ‘meaning-oriented reflection’ appears to be a useful educational technique. However, the question remains: How to implement MORe3.1.2 among educators and other professionals who may only reflect rationally?

link to the article in TAPE or click the TAPE logo:

On June 23, 2022, a lecture was given during a TAPE seminar.

MORe3.2.1.

One Triangle and More – MORe3.1.2 Meaning-Oriented Reflection 3.1.2

In: Theology and Philosophy of Education

The educational technique of ‘meaning-oriented reflection’ originally highlights two angles ‘thinking’ and ‘feeling’, prior to ‘wanting’ and ‘doing’. MORe3.1.2 emphasises that due to differences among world-philosophies, an additional third angle on ‘being inspired’ by a higher power is applicable.

Bringing these three angles into ‘being aware’ precedes ‘wanting’ and ‘doing’.

Dutch version

English version

Based on interviews and higher educational interventions, the revised ‘meaning-oriented reflection’ appears to be a useful educational technique.

The question remains: How to implement MORe3.1.2 among professionals who may only reflect rationally?

Meeuwsen, Bert. 2022. “One Triangle and More – MORe3.1.2: Meaning-Oriented Reflection 3.1.2”. Theology and Philosophy of Education 1 (1):13-17. https://www.tape.academy/index.php/tape/article/view/6.

Bedrijfskundig analysemodel inzetten in non-profit? Echt?

Kan dat?

Ja, uiteraard. Het model is een hulpmiddel om tot besluiten te komen. Het is geen doel.

Ook in de funnel van te zetten analysestappen is, naast denken, ook ruimte voor voelen en spiritualiteit. Houd rekening met deze factoren, die deel uitmaken van missie, visie, kerndoelen en kernwaarden. Gedurende alle stappen zijn typische design-analysefactoren ook te betrekken op deze drie-eenheid die wellicht niet altijd aandacht krijgt. Waarom? Waardoor? Mogelijk zijn we het uit het oog verloren, of vinden we het (onterecht) niet zo belangrijk. Wanneer je dán vanuit enkel denken aan de analyse werkt, dan verlies je wellicht de focus op beide andere.

Dat hoeft niet. Het begint bij het óók benoemen, bevragen, noteren en reflecteren op álle drie.

Probeer, of neem contact op. Dan gaan we hier samen mee aan de slag.