Privacy Statement

Privacy Statement

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van partijen waarmee wij werken. Dit geldt zowel voor opdrachtgevers, cliënten als kandidaten. Gezien de aard van onze werkzaamheden wordt in contacten met onze relaties regelmatig gesproken over privacy. Als u bij ons interesse toont, stelt u persoonlijke informatie beschikbaar die wij nodig hebben om ons werk optimaal uit te kunnen voeren.

Relaties van Meeuwsen & Partner stellen een discrete behandeling op prijs. Wij gaan zorgvuldig en discreet om met deze informatie waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Wij verlenen geen toestemming aan derden om gebruik te maken van onze bestanden en sturen zelf ook geen aanbiedingen aan site-bezoekers op verzoek van derden. Wel willen wij graag op de hoogte blijven van het aantal bezoekers van onze website, welk deel van de site het meest wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Door middel van deze informatie kunnen wij deze website optimaliseren om onze bezoeker zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Alle verstrekte informatie wordt door ons opgeslagen en bewaard. Relaties die zich via de website aanmelden ontvangen een bevestiging. Wij zullen uw gegevens nooit aanwenden voor andere activiteiten dan onze eigen.

We are committed to protecting the privacy of parties we work with. This applies to clients, clients and candidates alike. Given the nature of our work, privacy is regularly discussed in contacts with our clients. When you express an interest in us, you make personal information available that we need to optimally perform our work.

Relations of Meeuwsen & Partner appreciate discrete treatment. We handle this information with care and discretion, taking into account the interests of all parties involved.

We do not give third parties permission to use our files, nor do we ourselves send offers to site visitors at the request of third parties. However, we would like to know the number of visitors to our website, which part of the site is visited most frequently, the time of visits, the country from which the site is visited and general information about the software used by the visitor. This information allows us to optimise this website to provide the best possible service to our visitor.

All information provided is stored and saved by us. Relations who register via the website will receive a confirmation. We will never use your data for activities other than our own.

MB-C

Meeuwsen & Partner | organisatieadvies, executive coaching, vertrouwenspersoon, educatie & intermediair 

Gecertificeerd

Master of Education / Master Leren en Innoveren, Driestar University of Applied Sciences

Cross Cultural Education; Driestar University of Applied Sciences

CRKBO-geregistreerd

Post Graduate Certificate Teaching and Learning in Higher Education, University of Brighton

Fellow of the Higher Education Academy | FHEA

Vertrouwenspersoon – opgeleid – Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen – LIVP

Vertrouwenspersoon – Lid Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen – LVV

Gecertificeerd Vertrouwenspersoon – Hobéon SKO KIWA

 

Charlotte van Bourbonlaan 2 | 3832 AJ  Leusden-Zuid

Meeuwsen & Partner – Voor een vertrouwelijk en opbouwend gesprek.

KvK: 62410938| BTW: NL854807044B01| IBAN: NL61 RABO 0130 3087 57 | BIC: RABONL2U