Alle berichten van MBC

Over MBC

Creating triangular awareness by 'thinking', 'feeling' and 'being inspired', towards: 'wanting' and 'doing'. AKA: ‘MORe3.1.2’. >40 years cross cultural international experience, in a diversity of sectors: profit, non-profit, higher education, applied research, youth work, cure & care, as well as development aid, and military marketing/Information Operations (INFO OPS). Literally worked across borders. All part of actual lecturing and advisory practice —> Certified coach | Register Trust counselor (Registervertrouwenspersoon) | Certified education enabler | eChanger

Vandentempel zoekt: Technisch Adviseur – Test- en Meetapparatuur

Vandentempel, gevestigd in Hattem, net ten zuiden van Zwolle, is -al 50 jaar- specialist in hightech test- en meettechniek voor de gehele elektrische infrastructuur. Vanaf opwekking tot distributie bij eindgebruikers. Vandentempel biedt hiervoor een breed pakket aan mogelijkheden: meetproducten, service & onderhoud, advies, opleiding & training.

De afhankelijkheid van elektriciteit is de laatste tientallen jaren enorm toegenomen. Organisaties zijn meer en meer afhankelijk van de kwaliteit van geleverde elektriciteit, eigen installaties en apparatuur. Dit vraagt om bedrijfszekerheid. Aan Zekerheid in Spanning draagt Vandentempel bij met: praktische oplossingen om te meten, service en trainingen.

Door toenemende groei van activiteiten is er bij Vandentempel behoefte aan een ondernemende: Technisch Adviseur Test- en Meetapparatuur | Doener en Doorzetter – met Hart voor Spanningskwaliteit

Achtergrondinformatie over de functie vind je op: Technisch Adviseur – Test- en Meetapparatuur

Advies maakt er Volvo Klassiekers’ werk van

Volvo Klassiekers van Dries Bakkenes in Barneveld bestaat 21 jaar. Zij timmert aan de weg met restauratie van old-timer Volvo’s. Denk aan Katterug, Duett, Amazon en P1800. De door Volvo beschikbaar gestelde sportwagen, met Roger Moore als Simpon Templar in, The Saint.

Bij het adviseren van de bedrijfsvoering komen allerlei onderwerpen aan de orde. Bijvoorbeeld marketingcommunicatie. Eén van de uitingen van Volvo Klassiekers, naast diverse andere sociale en klassieke media, is de PODcast en de VODcast. Vol met achtergrondinformatie over restauratie, onderhoud en rijden van en met deze oudere-jongere Volvo’s.

Wist je dat oudere-jongere Volvo’s bij rallyrijden worden gebruikt? Deze VODcast gaat hierover:

Dit is VODcast 2 uit een serie. Deze serie met verschillende onderwerpen wordt vervolgd. Iedere aflevering wordt afgesloten met een praktische uitleg over een onderdeel. Dit doet Volvo Klassiekers’ autotechnicus Pieter Kok. Kortom: kijken, luisteren, leren én lachen.

Ook bij Volvo Klassiekers mag Meeuwsen en Partner van dienst zijn.

Veel plezier met kijken, luisteren, leren én lachen, met Robin Bakkenes als vrolijke reporter.

Zo worden de verschillende talenten binnen het familiebedrijf Volvo Klassiekers op allerlei wijzen ingezet. Tot ziens in Barneveld bij Volvo Klassiekers (allesvooruwvolvo.nl).

Personal Leadership Development Journey – Mentor @Nyenrode

Nyenrode Business Universiteit wil financiële professionals opleiden die daadwerkelijk als
business partners kunnen functioneren: financials die over zowel inhoudelijke kennis en inzicht als managerial vaardigheden beschikken en die kansen creëren voor innovatie van business en bedrijf. Binnen de masterfase van de opleiding MSc in Controlling gebeurt dit binnen het vak Personal Leadership Development Journey (PLDJ).

Aan de hand van intervisie-bijeenkomsten, workshops, opdrachten en vragenlijsten staat de student stil bij zijn eigen gedrag binnen samenwerkingsverbanden en hoe mensen hen zien als professional. Het gaat dus om hun eigen functioneren en de regie nemen over hoe zijzelf als controller het verschil kunnen maken binnen de organisatie.

Tijdens de bijeenkomsten brengen de studenten vraagstukken in. Deze ervaringen
worden stuk voor stuk, met behulp van het ‘Negen Stappen Model’, besproken. De ‘eigenaar’ bepaalt hoe lang en diepgaand zijn bespreking van de case duurt. De anderen denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Tot slot formuleert de eigenaar van de casus welke punten hij heeft opgestoken en waar hij in de volgende situatie/vergelijkbare casus aandacht aan zal gaan geven.

Als mentor heb ik hier tijdens het academisch jaar 2023-2024 een begeleidende rol naar en voor een groep van zes MSc Controlling-studenten.

Movimento – Pallascafé, 28 september 2023

Denken, voelen en inspireren

Het eerstvolgende Movimento Pallascafé is op donderdag 28 september met Bert Meeuwsen. Bert onderwijst, adviseert, begeleidt en publiceert over aspecten van leiderschap. Aspecten die verder gaan dan ‘denken’ alleen. Een divers samengestelde groep mensen tot resultaten brengen kan meer tijd en moeite vragen. Stel, je zou meer bewust en handiger met anderen overweg kunnen, dan is het realiseren van wat je wilt bereiken makkelijker. In een actief lerende en reflecterende werkvorm gaat Bert Meeuwsen in op ‘MORe3.1.2′.

De Pallas Leiderschapscafés zijn verdiepende, interactieve bijeenkomsten rondom een actueel thema. Ingeleid door een gastspreker en vervolgens onderwerp van gesprek aan de tafels, met collega leiders uit de zorg en aanverwante sectoren, onder het genot van een goed diner. Bijeenkomsten waarin volop ruimte is voor dialoog en uitwisseling met betrekking tot herkenbare vraagstukken die je als leider tegenkomt. Ontmoeten is de kern: om te inspireren, kennis en ervaring te delen en samen op zoek te gaan naar vernieuwing in zorg en welzijn.

De Pallascafés worden gehouden in Montfoort van 16.00 – 20.00 uur. De kosten voor deelname aan het Pallascafé bedragen € 149,-, excl. BTW. Het diner is hierbij inbegrepen.

Aanmelden

Movimento is gedreven om de zorg voor iedere burger met een zorgvraag toegankelijk, betaalbaar en hoogwaardig van kwaliteit te houden. Hiertoe ondersteunt zij leiders die hieraan bijdragen, de verschilmakers. Drie maal per jaar organiseert Movimento voor deze leiders een Pallascafé.

Relati13

Als educatoren beïnvloeden we de zelfontwikkeling van lerenden (‘Bildung’).

Sta mij toe, op basis van De Muynck, B. & Kunz, B. (2021). Gidsen. Utrecht: KokBoekencentrum, een manier van reflectief denken en educatief doen, principes van denken toe te lichten.

Als educatoren –‘aanlerenden’. onderwijzers-  moeten we helaas vooral handelen in een onderwijsomgeving die gerelateerd is aan empirisch bewezen benaderingen. Dat betekent gebaseerd op meten en wat het verleden ons heeft geleerd (p. 40). Maar hoe gaat dit om met toekomstige en nauwelijks bewezen problemen? (p. 41) Misschien door ‘kritisch realisme’ te aanvaarden. Te onderscheiden wat essentieel is, in relatie tot betekenisgeving, zingeving en realiteitsvisie. Dit laatste komt overeen met de eigen sociale perceptie en eigen wereldbeeld(en) (p. 128).

Hoe beïnvloedt dit het onderwijs? Ten eerste moeten leerlingen hun eigen kritische mening vormen. Ten tweede moet het eigen denken van leerlingen gebaseerd zijn op wereldbeelden, op levensbeschouwingen. Ten derde moeten educatoren handelen vanuit een zelfkritische insteek (pp. 134-135, bijvoorbeeld door betekenisvolle en zingevingsgerichte reflectie. Om dit laatste te bereiken kan deelname aan een professionele leergemeenschap (PLG) ondersteunend zijn.

Een recent, peer-reviewed artikel van mijn hand (Thematic Paper on Ethics in Higher Business Education – Educational Design Research Need (caritasetveritas.cz; https://lnkd.in/ee4v6FbA), gaat over een onderwijsontwerp voor ethiekonderwijs. Het artikel gaat uit van ‘kritisch realisme’ ten aanzien van (in de toekomst vergelijkbare) onderwijsinterventies in hoger onderwijs. Was de interventie empirisch bewezen? Waarschijnlijk niet. Werkte het in het hoger onderwijs? Blijkbaar wel.

Is het een idee om door te gaan op de weg van ‘kritisch realisme’, te leren door te doen en door kritische zelfreflectie? Met als resultaat: Als educatoren beïnvloeden we de zelfontwikkeling van lerenden (‘Bildung’). Echter, niet altijd gebaseerd op bewijs. Kortom, probeer het gewoon uit.

‘Gidsen’ van Bram de Muynck en Bram Kunz is een handleiding voor christelijke schoolpedagogiek, bedoeld voor masterstudenten pedagogiek, lerarenopleiders en beleidsmakers. Leraren worden in dit boek gezien als gidsen die leerlingen richting wijzen. Vanuit een christelijk perspectief leiden zij de leerlingen in de wereld en nodigen ze uit zich daartoe te verhouden. In dit boek wordt verkend hoe christelijke idealen over mens en wereld zich verbinden met pedagogische uitdagingen van de maatschappelijke context. Deze schoolpedagogiek is bedoeld voor masterstudenten pedagogiek, lerarenopleiders en beleidsmakers. De auteurs willen hiermee bijdragen aan de visievorming van onderwijsprofessionals. EAN-code: 9789043534970

MooierMens.app Gecertificeerd eChanger

Door dr. Nicolet Theunissen, initiator van Future Life Research en ontwikkelaar van MooierMens.app ben ik gecertificeerd als eChanger.

Op dit moment zijn medewerkers van twee relaties van MBC actief en reflectief aan het leren en werken ze digitaal aan Positief Gedrag via MooierMens.app. Daarnaast worden ze klassiek gecoached.

Vragen over jouw persoonlijke ontwikkeling met MooierMens-app?
Contact mij! bert@meeuwsen.cc

Alvast een indruk? mooiermens.app

eChanger

Meet, bespreek en ontwikkel met MooierMens.app

Bij een coachingtraject maak ik graag gebruik van MooierMens.app.

Dit is een educational change app, die onderwijskundig verantwoord steunt bij het omgaan met veranderingen. Ik zet MooierMens.app in als hulpmiddel bij het meten, bespreken en ontwikkelen van professionele reflectie, integriteit en persoonlijk leiderschap. De app is geschikt om tijdens, voor en na coachingsgesprekken te gebruiken in je eigen tempo en naar eigen behoefte.

“Standaard e-learning laat zien hoe het beter moet, de eChanging app stimuleert het beter doen!”

Interesse?

Neem contact op en ik vertel graag hoe je een account voor MooierMens.app aanmaakt.

Artikel in ‘Caritas et Veritas’

Published in ‘Caritas et Veritas’.

Journal for Christian reflections in the context of social sciences and humanities

The theme of this issue of Caritas et Veritas 2022, 12(2): ‘Education for Goodness, Truth, and Beauty as a Current Challenge for Contemporary Pedagogy and beyond’.

Thematic Paper on Ethics in Higher Business Education – Educational Design Research Need

Bert Meeuwsen

Caritas et Veritas 2022, 12(2):73-83 DOI: 10.32725/cetv.2022.028

Decolonising Curriculum Knowledge: International Perspectives and Interdisciplinary Approaches: launched November 18, 2022

“Marlon Lee Moncriefe’s volume is ground-breaking in its scope and approach to decolonising curriculum knowledge. A stellar team of researchers have been assembled to articulate and exemplify the complex yet pertinent issues methodology and approaches. This is a most welcomed volume as it expands the frontiers of decolonising the curriculum.”

Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni, Professor/Chair of Epistemologies of the Global South, Vice-Dean of Research in the Africa Multiple Cluster of Excellence, University of Bayreuth, Germany

“This edited collection provides a fresh and much needed critique of Eurocentric influences and colonial legacies in curriculum making in the Global South. It urges us to reconsider the geopolitics of knowledge within educational institutions in the Global South as well as in the Global North.”

Rowena Arshad, Professor Emerita/Chair in Multicultural and Anti-Racist Education, Associate of the Centre for Education for Racial Equality in Scotland (CERES), University of Edinburgh, UK

Special offer / Get 20% off the printed book or eBook!

Enter coupon code at checkout on link.springer.com to apply discount: GJ34pBC1qU0VLV

Valid November 16, 2022 – December 14, 2022