Categoriearchief: Geen categorie

Decolonising Curriculum Knowledge: International Perspectives and Interdisciplinary Approaches: launched November 18, 2022

“Marlon Lee Moncriefe’s volume is ground-breaking in its scope and approach to decolonising curriculum knowledge. A stellar team of researchers have been assembled to articulate and exemplify the complex yet pertinent issues methodology and approaches. This is a most welcomed volume as it expands the frontiers of decolonising the curriculum.”

Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni, Professor/Chair of Epistemologies of the Global South, Vice-Dean of Research in the Africa Multiple Cluster of Excellence, University of Bayreuth, Germany

“This edited collection provides a fresh and much needed critique of Eurocentric influences and colonial legacies in curriculum making in the Global South. It urges us to reconsider the geopolitics of knowledge within educational institutions in the Global South as well as in the Global North.”

Rowena Arshad, Professor Emerita/Chair in Multicultural and Anti-Racist Education, Associate of the Centre for Education for Racial Equality in Scotland (CERES), University of Edinburgh, UK

Special offer / Get 20% off the printed book or eBook!

Enter coupon code at checkout on link.springer.com to apply discount: GJ34pBC1qU0VLV

Valid November 16, 2022 – December 14, 2022

Decolonising Curriculum Knowledge

Now available with Palgrave Macmillan / Springer

Decolonising Curriculum Knowledge
International Perspectives and Interdisciplinary Approaches

I am honored to be one of the authors.

Booklaunch November 18, 2022, 13.00 UK time, during a Teams seminar chaired by the editor Marlon Lee Moncrieffe.

For the programme, please, contact me by means of a message bert@meeuwsen.cc.

Welcome to enjoy the seminar, and of course the ‘ground-breaking volume’.

Academic Publication

Theology and Philosophy of Education (TAPE) is an international journal for perspectives in the theology of education and philosophy of education. The journal is published on a semi-annual basis.

One Triangle and More –MORe3.1.2Meaning-Oriented Reflection 3.1.2

Abstract
The educational technique of ‘meaning-oriented reflection’ originally highlights two angles ‘thinking’ and ‘feeling’, prior to ‘wanting’ and ‘doing’. This article emphasises that due to differences among world-philosophies, an additional third angle on ‘being inspired’ by a higher power is applicable. Bringing these three angles into ‘being aware’ precedes ‘wanting’ and ‘doing’. Based on interviews and higher educational interventions, the revised ‘meaning-oriented reflection’ appears to be a useful educational technique. However, the question remains: How to implement MORe3.1.2 among educators and other professionals who may only reflect rationally?

link to the article in TAPE or click the TAPE logo:

On June 23, 2022, a lecture was given during a TAPE seminar.

Bedrijfskundig analysemodel inzetten in non-profit? Echt?

Kan dat?

Ja, uiteraard. Het model is een hulpmiddel om tot besluiten te komen. Het is geen doel.

Ook in de funnel van te zetten analysestappen is, naast denken, ook ruimte voor voelen en spiritualiteit. Houd rekening met deze factoren, die deel uitmaken van missie, visie, kerndoelen en kernwaarden. Gedurende alle stappen zijn typische design-analysefactoren ook te betrekken op deze drie-eenheid die wellicht niet altijd aandacht krijgt. Waarom? Waardoor? Mogelijk zijn we het uit het oog verloren, of vinden we het (onterecht) niet zo belangrijk. Wanneer je dán vanuit enkel denken aan de analyse werkt, dan verlies je wellicht de focus op beide andere.

Dat hoeft niet. Het begint bij het óók benoemen, bevragen, noteren en reflecteren op álle drie.

Probeer, of neem contact op. Dan gaan we hier samen mee aan de slag.

On Decolonising University Curricula

‘Decolonising the curriculum’ is, among others, rethinking the origin of epistemology. E.g. a Eurocentric Western/Enlightenment approach (only), or taking into consideration indigenous origins, i.e. African (Ubuntu), Chinese (Confucian), Persian (Chaldaic), and/or other world philosophies, too.

A textbook on the subject of ‘Decolonising the curriculum’ is expected in 2022 (Moncrieffe, M., Eds., et al., Camden London: Palgrave MacMillan).

Recently, the University of Brighton in the UK, hosted the Education and Student Experience Conference for over two days. Participants shared their own understanding of what decolonising in education means and provided several recommendations on this matter. Wittenborg’s lecturer Bert Meeuwsen participated in the event. Read more:

wittenborg.eu/decolonising-university-curricula.htm

Coaching – When Nature Calls

Coaching ? Doe je dat altijd in een kantoorkamer, of kan dat ook anders?

Het kan niet alleen anders. het kan vooral ook elders. Vandaag anderhalf uur coaching over stoffige paden, langs heide, door bos en een prachtige bosvijver in de natuur. Dat alles vrijwel direct naast de deur: nog geen 10 minuten en je bent helemaal weg van de snelweg van de dagelijkse sores.

Ga je mee?

Scripties, coaching en ‘Bildung’

Sinds bijna vijf jaar ben ik verbonden aan Wittenborg University en University of Brighton. Naast colleges verzorgen over diverse organisatiekundige vakgebieden doe ik meer. Zo mag ik ook afstudeerders begeleiden bij hun scripties.

Wat opvalt is dat ik bij deze bijna-altijd buitenlandse studenten meer doe dan alleen de inhoudelijke kant van onderzoek en schrijven. Veel van deze studenten willen, na hun afstuderen, in Europa en in het bijzonder in Nederland blijven werken. Of ze starten een bedrijf op, of treden in dienst bij een werkgever. In alle gevallen blijkt dat ze ook vragen hebben over werken in andere culturen en hoe daar in de praktijk mee om te gaan.

Zo wordt scriptiebegeleiding als snel meer, namelijk coaching.

Mooi om te doen: Begeleiden van hun zelfontwikkeling.

In onderwijsjargon: ‘Bildung’.

Ook dát is Meeuwsen & Partner.

De vlag uit

Nog beter zichtbaar vanaf de parkeerplaats van Charlotte van Bourbonlaan.

Het huis met de vlaggenmast en de Nederlandse wimpel is waar je Meeuwsen & Partner en Jet’s Boekbind-Atelier vindt.

Op hoogtijdagen de Nederlandse vlag al of niet voorzien van oranje wimpel.

Geleverd door de Gelderse Vlaggenhandel

“Leusden, we have a problem”

Afgelopen weekend kwam de app van een coachee binnen. Verzoek om bijstand, om advies.

Wat te doen in een minder handige situatie binnen professionele samenwerking? De situatie ontstond doordat een rapport anders werd gelezen dan bedoeld. De context van de auteur en die van de ontvanger liepen nogal uiteen. Dat was van tevoren minder goed onderkend. Kortom, enige mensen waren professioneel minder blij met elkaar.

Hoe nú om te gaan met díe situatie? Het passende antwoord was als het aanreiken van een hengel en hoe die te gebruiken. Zelf ontdekken hoe ‘iets’ voortaan handiger kan door zelf te doen, te werken aan mogelijke oplossingen. Hoe? Door zelfreflectie in te zetten. Werd het antwoord gevonden? Ja. Tegelijk meer dan dat. Enige handelingsmogelijkheden werden onderkend, benoemd en afgezet tegen het beoogde effect. Dit resultaat leverde extra inzichten op. Het antwoord verdiepte de coachee’s voortgaande PDSA-cyclus en helpt bij toekomstige ‘situaties’.

Zo leidde de acute hulpvraag tot bijdragen aan het oplossen van de situatie en het zelf aanvliegen van nog te verwachten hulpvragen. In containerbegrippen, in jargon: ‘relationele coaching’ gebaseerd op ‘actieve transformatieve zelfreflectie’. Met dank aan ‘De Lift’. Hoe dat zit? Wat ’thrill’ daar mee te maken heeft? Bel mij: 0654780717.

Groeten, Bert

Managing SEO

Ook op de website van Meeuwsen.cc is SEO -zoekmachineoptimalisatie- verwerkt.

Het interessante is dat Jet’s Boekbind-Atelier de laatste maanden veelvuldig gevonden is. Jet heeft specifieke zoektermen gebruikt om zoekenden te ondersteunen.

Wat blijkt is dat vanuit heel Nederland relaties Jet’s Boekbind-Atelier vinden, benaderen en boeken laten repareren.

Onlangs is daardoor een zeer bijzonder en dierbaar boek onder handen genomen. De historie van Wim Kan in relatie tot zijn pianist Cor Lemaire. Tot tevredenheid, zo blijkt uit de referentie.