Welkom

Welkom!

bij organisatieadvies, executive coaching, vertrouwenspersoon, intermediair en educatie, door Bert Meeuwsen, sinds 1992 en Handboekbinder Jet Meeuwsen, sinds 1995, voor boekbinden en boekreparatie

Naast advies over voor u – als leider – belangrijke aandachtsgebieden ontvangt u nog meer: nieuwe energie. Meer weten? Neem een kijkje op onze website of lees de achtergrond van Bert

Over handboekbinden en boekreparatie door Jet? klik hier

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens in Leusden-Zuid,

 

Bert Meeuwsen MBA MEd PGCE FHEA

adviseur sinds 1992

 

Jet Meeuwsen-Boneschanscher

handboekbinder sinds 1995

 

    

advies adviseur consultant consultancy werving selectie executive search educatie onderwijs education training coach coaching po ‘primair onderwijs’ ‘voortgezet onderwijs’ vo mba med mbo ‘middelbaar onderwijs’ hbo ‘hoger onderwijs’ ‘higher education’ wo ‘wetenschappelijk onderwijs’ PhD doctorate studie academie akademie academy science scientific filosofie philosophy wereldfilosofie religie religion theologie theology pedagogie pedagogics didactiek didactics ethiek ethics deugd virtue norm waarde value ‘lege gemoed’ ‘ledic gemüete’ Eckhart ‘didactica magna’ Comenius onderzoek research Engels English Duits Deutsch German Nederlands assignment essay scriptie dissertatie leiderschap leadership management system ERP ‘enterprise resources planning’ SAP ondernemen onderneming organiseren organisatie organisatiekunde communiceren communicatie synchroniseren synchronisatie deconflicteren deconflictie PDCA PDSA DVWD ‘denken voelen willen doen’ ‘de lift van korthagen’ PLC ‘professional learning community’ ‘professionele leergemeenschap’ ‘peer review’ TCI ’theme centered interaction’ marketing internationaal asia pacific europe emea israel intercultureel crosscultural hofstede trompenaars cameron quinn meyer entrepreneur intrapreneur bedrijfskunde business corporate profit not-for-profit non-profit scouting scout strategie strategy tactiek tactic operatie operation defensie officier officer majoor major ltcol lkol ltkol lieutenant-colonel militair military MDV krijgskunde MINDEF CLAS CLSK KLu NATO INFOOPS STRATCOM seeckt ‘verbonden wapens’ ‘bonded weapons’ ‘verbundenen waffen’ EBAO ‘EB(A)O’ doctrine doctrinevorming Bildung Humboldt zelfontwikkeling reflectie ‘leren door reflectie’ transformatie ‘leren door doen’ ‘active learning’ thrill hattie donoghue ‘deep learning’ ‘double-loop learning’ veranderen veranderkunde veranderkundige ‘verbinden leiderschap ethiek strategie’ Wittenborg ‘University of Brighton’ ‘Higher Education Academy’ KISC ‘Kandersteg International Scout Centre’ WOSM ORCID ‘Research gate’ CRKBO FHEA PGCE BERA