Inspiratie – Intuïtie – Ratio

‘Zelfreflectie op je leiderschapsbesluitvorming’

Het eerstvolgende Movimento Pallascafé is op donderdag 21 maart 2024 met Bert Meeuwsen. Bert onderwijst, adviseert, begeleidt en publiceert over aspecten van leiderschap. Aspecten die verder gaan dan ‘denken’ alleen. Een divers samengestelde groep mensen tot resultaten brengen kan meer tijd en moeite vragen. Stel, je zou meer bewust en handiger met jezelf en daarmee met anderen overweg kunnen. Dan is realiseren van wat je wilt bereiken wellicht wat gemakkelijker om te doen. 

Aan de hand van een door jezelf toe te passen praktische en actief lerende én reflecterende werkvorm ga jij, samen met andere aanwezigen, doen. Hoe? Gebaseerd op het in Caritas et Veritas gepubliceerde artikel ‘Thematic Paper on Ethics in Higher Business Education – Educational Design Research Need’ ga je aan de slag. In dit artikel wordt het, ook binnen de bredere context van enkel ‘leiderschap in bedrijfsleven’ geschikte, reflectiemodel ‘MORe3.1.2′ (pp. 79-81) toegelicht.

De Pallas Leiderschapscafés zijn verdiepende, interactieve bijeenkomsten rondom een actueel thema. Ingeleid door een gastspreker en vervolgens onderwerp van gesprek aan de tafels, met collega leiders uit de zorg en aanverwante sectoren, onder het genot van een goed diner. Bijeenkomsten waarin volop ruimte is voor dialoog en uitwisseling met betrekking tot herkenbare vraagstukken die je als leider tegenkomt. Ontmoeten is de kern: om te inspireren, kennis en ervaring te delen en samen op zoek te gaan naar vernieuwing in zorg en welzijn.

De Pallascafés worden gehouden in Kasteel Montfoort van 16.00 – 20.00 uur. De kosten voor deelname aan het Pallascafé bedragen EUR 159,-, excl. BTW. Het diner is hierbij inbegrepen.

Aanmelden

Movimento is gedreven om de zorg voor iedere burger met een zorgvraag toegankelijk, betaalbaar en hoogwaardig van kwaliteit te houden. Hiertoe ondersteunt zij leiders die hieraan bijdragen, de verschilmakers. Drie maal per jaar organiseert Movimento voor deze leiders een Pallascafé.

Relati13