Personal Leadership Development Journey – Mentor @Nyenrode

Nyenrode Business Universiteit wil financiële professionals opleiden die daadwerkelijk als
business partners kunnen functioneren: financials die over zowel inhoudelijke kennis en inzicht als managerial vaardigheden beschikken en die kansen creëren voor innovatie van business en bedrijf. Binnen de masterfase van de opleiding MSc in Controlling gebeurt dit binnen het vak Personal Leadership Development Journey (PLDJ).

Aan de hand van intervisie-bijeenkomsten, workshops, opdrachten en vragenlijsten staat de student stil bij zijn eigen gedrag binnen samenwerkingsverbanden en hoe mensen hen zien als professional. Het gaat dus om hun eigen functioneren en de regie nemen over hoe zijzelf als controller het verschil kunnen maken binnen de organisatie.

Tijdens de bijeenkomsten brengen de studenten vraagstukken in. Deze ervaringen
worden stuk voor stuk, met behulp van het ‘Negen Stappen Model’, besproken. De ‘eigenaar’ bepaalt hoe lang en diepgaand zijn bespreking van de case duurt. De anderen denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Tot slot formuleert de eigenaar van de casus welke punten hij heeft opgestoken en waar hij in de volgende situatie/vergelijkbare casus aandacht aan zal gaan geven.

Als mentor heb ik hier tijdens het academisch jaar 2023-2024 een begeleidende rol naar en voor een groep van zes MSc Controlling-studenten.

Over MBC

Creating triangular awareness by 'thinking', 'feeling' and 'being inspired', towards: 'wanting' and 'doing'. AKA: ‘MORe3.1.2’. >40 years cross cultural international experience, in a diversity of sectors: profit, non-profit, higher education, applied research, youth work, cure & care, as well as development aid, and military marketing/Information Operations (INFO OPS). Literally worked across borders. All part of actual lecturing and advisory practice —> Certified coach | Register Trust counselor (Registervertrouwenspersoon) | Certified education enabler | eChanger