Bedrijfskundig analysemodel inzetten in non-profit? Echt?

Kan dat?

Ja, uiteraard. Het model is een hulpmiddel om tot besluiten te komen. Het is geen doel.

Ook in de funnel van te zetten analysestappen is, naast denken, ook ruimte voor voelen en spiritualiteit. Houd rekening met deze factoren, die deel uitmaken van missie, visie, kerndoelen en kernwaarden. Gedurende alle stappen zijn typische design-analysefactoren ook te betrekken op deze drie-eenheid die wellicht niet altijd aandacht krijgt. Waarom? Waardoor? Mogelijk zijn we het uit het oog verloren, of vinden we het (onterecht) niet zo belangrijk. Wanneer je dán vanuit enkel denken aan de analyse werkt, dan verlies je wellicht de focus op beide andere.

Dat hoeft niet. Het begint bij het óók benoemen, bevragen, noteren en reflecteren op álle drie.

Probeer, of neem contact op. Dan gaan we hier samen mee aan de slag.